Книги

1968 – Теория на отражението в домарксовата философия.

1972 – Философия на разрухата.

1972 – Ницшеанството в България.

1979 – Човекът във философската антропология.

1984 – Философски схващания за човека в античността.

1988 – Антропологизмът в съвременната немска буржоазна философия.

1997 – Размисли на философско-политически теми.

1997 – Критика на нерасумната дейност.

1998 – Философски възгледи за човека през Новото време.

2002 – Криза на рационалността. Новаторстване във философията.

2002 – Човекът. Философско-психологически поглед.

2002 – Предателството.

2005 – По стръмнините на годините.

2005 – Мисли и творци.

2008 – Илюзорността.

2008 – Избрани произведения в 10 тома.

2011 – Философски произведения, публикувани на чужди езици.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: