Юбилеен сборник

Редколегия

Димитър Цацов – председател

Васил Проданов, Веселин Петров, Генчо Дончев, Иван Колев

СЪДЪРЖАНИЕ

Димитър Цацов Трудният път на философската антроплогия у нас – приносът на Панчо Русев

 

Човекът и философската антропология

Веселин Петров Схващания за антиципацията в метафизиката на ХХ век

Димитри ГиневHermeneutic realism as a philosophy of science

Иван Колев Етапи в генезиса на философската антропология

Нонка Богомилова Религията и човешката същност: щрихи към класически философски подходи

Райчо ПожарлиевЛевинас и феномена на храненето

Стоян АсеновСлучка с Талес

Хари ПаницидисДисциплинирането на желанията

 

Човекът и обществото

Васил Гюзелев – Paidea на българските средновековни владетели (VIIXIV в.)

Иван Ангелов Кризата в Европа се задълбочава

Карамфил Манолов Състояния в социалното взаимодействие

Слави Славов Прозренията на Бакунин и Кропоткин

Стоян Михайлов Еврокомунизмът – само минало или и извор на поуки?

 

Човекът и науките

Ангел Стефанов About Time, Or St. Augustine’s Confessions Revisited

Васил Сгурев – Техносфера, рискове и управление

Костадинка Симеонова Научната политика и нейното обосноваване

Мая Келиян Рискови стилове на живот

Митрю Янков Информация и демокрация

Стойко Минчев Що е научен прибор?

 

Философията в България

Генчо Дончев – Хегел и Шелинг

Димитър Цацов Щрихи към философския портрет на Леонард Нелсон (1872-1927)

Ерика Лазарова Възраждането като поликултурен комуникационен модел

Камелия Жабилова Българският Ницше – преводи и интерпретации

Латьо Латев За задграничната българска философия

Нина Димитрова Достоевски в българската междувоенна хуманитаристика – “юбилейният” и “делничният”

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Панчо Русев – Спомени от Германия

Биография на Панчо Русев

Библиография на Панчо Русев

Отзиви за Панчо Русев

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: